ผู้บริหาร

นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
ห้องน้ำนักเรียน
หลังคาคลุมทางเดิน
ความสะอาดเรียบร้อย
จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ
สนับสนุนหาทุนการศึกษา
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/09/2021
ปรับปรุง 09/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 123798
Page Views 147934
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม
2 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม
3 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม
4 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม 0-7739-0077
5 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
6 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
7 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
8 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม
9 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 077294947
10 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
11 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
12 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
13 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
14 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
15 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม
16 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 019799235
17 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
18 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
19 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380165
20 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
21 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
22 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
23 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
24 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
25 โรงเรียนบ้านปากหาร บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
26 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
27 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
28 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
29 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
30 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
31 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
32 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง
35 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง
36 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง 077-331171-2
37 โรงเรียนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
38 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง
39 โรงเรียนวัดอินทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
40 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง
41 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง 077389117
42 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง
43 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง 0906988399
44 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง 0621419598
45 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง
46 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง
47 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง
48 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง
49 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง
50 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เขาถ่าน ท่าฉาง
51 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง
52 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง 077461296 - 7
53 โรงเรียนวัดท่า เสวียด ท่าฉาง
54 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก เสวียด ท่าฉาง
55 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ
56 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ
57 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ
58 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ
59 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ
60 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ
61 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ
62 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ
63 โรงเรียนบ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ
64 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ
65 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ
66 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ
67 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ
68 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ท่าชนะ ท่าชนะ
69 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ
70 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ
71 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ
72 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ 077380180
73 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ
74 โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ประสงค์ ท่าชนะ
75 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ
76 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-924547
77 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ
78 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ 0816317732
79 โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ
80 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ประสงค์ ท่าชนะ
81 โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0-7738-0179
82 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-380181
83 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ
84 โรงเรียนบ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ 0-7727-4300
85 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ 0-7727-4301
86 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ
87 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ 077-380185
89 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ 0937757528
90 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน 077929024
91 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน
92 โรงเรียนบ้านปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน
93 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน
94 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน
95 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน
96 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เขาพัง บ้านตาขุน 0 7734 6093-4
97 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน 0993639992
98 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
99 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน (077) 397038
100 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขาวง บ้านตาขุน
101 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน 0828079438
102 โรงเรียนตาขุน เขาวง บ้านตาขุน
103 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน
104 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม
105 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม 097-3875728
106 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม
107 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม
108 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
109 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม 077-398112
110 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศก พนม 077-380203
111 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม
112 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศก พนม 077-380211
113 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศก พนม 0878884986
114 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวน พนม
115 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม
116 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม
117 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวน พนม 077302100
118 โรงเรียนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม
119 โรงเรียนวัดพนม พนม พนม 077399380
120 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม พนม
121 โรงเรียนโรงเรียนบ้านบางสาน พนม พนม 0-7793-0042
122 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม พนม
123 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม
124 โรงเรียนบ้านบางโหว่ พลูเถื่อน พนม
125 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม
126 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม (077) 399124
127 โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม
128 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูด พุนพิน 077401216
129 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน
130 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน
131 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปาน พุนพิน
132 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปาน พุนพิน
133 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปาน พุนพิน 077-401026
134 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปาน พุนพิน
135 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปาน พุนพิน
136 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพินแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
137 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน 077-311010
138 โรงเรียนอนุบาลร่ามฤดี ท่าข้าม พุนพิน
139 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ท่าข้าม พุนพิน
140 โรงเรียนปกรณ์พิทยา ท่าข้าม พุนพิน
141 โรงเรียนธีราศรมวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
142 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้าม พุนพิน
143 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 311174
144 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
145 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้าม พุนพิน
146 โรงเรียนธีราศรมวิทยาแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
147 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อน พุนพิน
148 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อน พุนพิน
149 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ท่าสะท้อน พุนพิน
150 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อน พุนพิน 077294262
151 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้าง พุนพิน
152 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้าง พุนพิน
153 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้าง พุนพิน
154 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ท่าโรงช้าง พุนพิน
155 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบ พุนพิน
156 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม น้ำรอบ พุนพิน
157 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอน พุนพิน 077-931260
158 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอน พุนพิน 077-380216
159 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอน พุนพิน
160 โรงเรียนวัดบางงอน บางงอน พุนพิน
161 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อ พุนพิน
162 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อ พุนพิน
163 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ บางมะเดื่อ พุนพิน
164 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อ พุนพิน
165 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม บางเดือน พุนพิน 0-7744-3026
166 โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว บางเดือน พุนพิน
167 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน
168 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน พุนพิน
169 โรงเรียนวัดสระพัง พุนพิน พุนพิน
170 โรงเรียนบ้านชุมแสง มะลวน พุนพิน
171 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวน พุนพิน
172 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวน พุนพิน
173 โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน 0-7726-8507
174 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ด พุนพิน
175 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ด พุนพิน 0898662993
176 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ด พุนพิน
177 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน 077-491240
178 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัย พุนพิน
179 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร พุนพิน
180 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน
181 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทร พุนพิน
182 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตย พุนพิน
183 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควาย พุนพิน
184 โรงเรียนบ้านท่านาง เขาหัวควาย พุนพิน
185 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
186 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตะกุกเหนือ วิภาวดี
187 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
188 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี
189 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือ วิภาวดี
190 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือ วิภาวดี (077) 292097
191 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้ วิภาวดี
192 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวดี
193 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี
194 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้ วิภาวดี
195 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม (พุทธบุตร) ไชยา
196 โรงเรียนอนุบาลกิตติญาณโสภิต ไชยา
197 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา
198 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา
199 โรงเรียนพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
200 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา
201 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
202 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
203 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา
204 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่ง ไชยา
205 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา
206 โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา 077-270040
207 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา
208 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา
209 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา
210 โรงเรียนบ้านนา ปากหมาก ไชยา
211 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา
212 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา
213 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ป่าเว ไชยา
214 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา
215 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา
216 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา
217 โรงเรียนวัดเววน ป่าเว ไชยา
218 โรงเรียนบ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา
219 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา
220 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา
221 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา
222 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา
223 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) เลม็ด ไชยา
224 โรงเรียนวัดรัตนาราม เลม็ด ไชยา (077) 431537
225 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เลม็ด ไชยา
226 โรงเรียนบ้านสามสัก เวียง ไชยา 0808790728
227 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เวียง ไชยา 077-431202,077-431953
228 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา 077431444
229 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา
230 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา
231 โรงเรียนบ้านทือ โมถ่าย ไชยา