ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบจักรยานให้นักเรียนในพื้นที่ (อ่าน 24) 22 ก.ย. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 11) 21 ก.ย. 64
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ยินดีต้อนรับ ท่านวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 17) 24 มิ.ย. 64
ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานีและคณะ มอบทุนการศึกษา รถจักรยานแลัอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน (อ่าน 30) 17 มิ.ย. 64
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ขอขอบคุณเทศบาลตำบลท่าชนะ ที่มาช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ให้โรงเรียนค่ะ (อ่าน 13) 11 มิ.ย. 64
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนตลาดหนองหวาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 17) 10 มิ.ย. 64