ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ “เตือนภัย 18 กลโกงของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์”
โรงเรียนตลาดหนองหวายร่วมประชาสัมพันธ์ “เตือนภัย 18 กลโกงของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์” เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านตระหนัก และรู้เท่าทันภัยจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ ☎️
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566,13:49   อ่าน 26 ครั้ง