ภาพกิจกรรม
วันครู ครั้งที่ ๖๗ ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”
๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย และนางฐิติมา บุตรเลี่ยม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวายร่วมงาน วันครู ครั้งที่ ๖๗ ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี คุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,14:00   อ่าน 16 ครั้ง