ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนตลาดหนองหวาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ได้จัดกิจกรรมโดยนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ได้แก่
- กิจกรรมเก็บขยะบริเวณถนนใกล้โรงเรียน
- กิจกรรมปล่อยปูม้าธนาคารปูม้าปากกิ่ว และเก็บขยะชายทะเล
-กิจกรรม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,15:00   อ่าน 172 ครั้ง