ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ 2565
๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนตลาดหนองหวาย รณรงค์การระลึกถึงภาษาของชาติไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,22:22   อ่าน 205 ครั้ง